• نام محصول

  210،000 ت

 • نام محصول

  210،000 ت

 • نام محصول

  210،000 ت

 • نام محصول

  210،000 ت

 • افزودن
  برند
  انتخاب مدل
نقاط قوت
 • قوت شماره یک
 • قوت شماره دو
 • قوت شماره سه
 • قوت شماره یک
 • قوت شماره دو
 • قوت شماره سه
 • قوت شماره یک
 • قوت شماره دو
 • قوت شماره سه
 • قوت شماره یک
 • قوت شماره دو
 • قوت شماره سه
نقاط ضعف
 • نقطه ضعف شماره یک
 • نقطه ضعف شماره دو
 • نقطه ضعف شماره یک
 • نقطه ضعف شماره دو
 • نقطه ضعف شماره یک
 • نقطه ضعف شماره دو
 • نقطه ضعف شماره یک
 • نقطه ضعف شماره دو
مشخصات کلی
قدرت خروجی ظرفیت مخزن جنس بدنه
 • 550 وات
 • 1800 سی سی
 • آلومینیوم
 • 680 وات
 • 1800 سی سی
 • آلومینیوم
 • 510 وات
 • 1900 سی سی
 • آلومینیوم
 • ن810 وات
 • 1900 سی سی
 • آلومینیوم